• Patologia chodu

  Patologia chodu Patologia chodu. W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wydłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich symetrię, 4) ustawienie stóp i wyższych odcinków, 5) zachowanie się kończyn dolnych, 6) zachowanie […]

  Read more »
 • Pielęgnacja i żywienie noworodka

  Pielęgnacja i żywienie noworodka Zaraz po urodzeniu dziecka należy oczyścić jego drogi oddechowe ze śluzu i wód płodowych. W razie potrzeby – przy dużym zaślu- zowaniu i bezdechu – wykonuje się to za pomocą balonika gumowego, cewnika i strzykawki lub za pomocą ssaka. Osoba przyjmująca poród dokonuje w warunkach aseptycznych odpępnienia, zakładając na ucięty kikut […]

  Read more »
 • Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji

  Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji erotyczne demotywatory Wykrywanie. W pierwszej fazie choroby poszukuje się świdrowca gambijskie- go głównie we krwi (ryc. 3.21), zwłaszcza podczas podwyższania się temperatury chorego. W preparatach bezpośrednich, sporządzonych w postaci kropli, można między krwinkami znaleźć pierwotniaki poruszające się ruchem świdrującym. W rozmazach krwi utrwalonych alkoholem metylowym lub w grubej kropli, […]

  Read more »
 • Płonica

  Płonica Zachorowanie na płonicę nie pociąga obecnie tak dużego niebez-pieczeństwa, jak to było jeszcze przed 40 laty. Stosowanie antybiotyków (głównie penicylin) jaiko. środka leczniczego znacznie zła-godziło przebieg płonicy i zapobiegło powikłaniom. Płonica jest wywołana przez bakterie – paciorkowce. Nazwa tych bakterii pochodzi stąd, że układają się one w łańcuszki, jak paciorki. Źródłem zakażenia jest człowiek […]

  Read more »
 • Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych

  Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych sex spotkania Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych dolegliwości można zauważyć narastający obrzęk, większy po wysiłkach, a na radiogramie wrzecionowate zgru- hienie kości. W miejscu przerwania ciągłości struktur kostnych początkowo bywa widoczna nieregularna cienka linia odwapnienia, później końce odłamów stają się sklerotyczne, a strefa przejaśnienia i sklerotyzacji stopniowo powiększa […]

  Read more »
 • Pochodne furanu

  Pochodne furanu Spośród pochodnych furanu stosuje się: furazolidon (Furazolidone, Nifolidon, Furoxone, Furoxane) w tabl. po 100 mg oraz w zawiesinach (np. 0,33%), 400 mg/ /24 h, natomiast u dzieci 5 mg/kg mc./24 h, w czterech dawkach, przez 7-10 dni ni- furatel (Nifuratel, Macmiror) w drażetkach po 200 mg, 1-2 tabl. 3 x/24 h, u dorosłych […]

  Read more »
 • PODZIAŁ CHORÓB

  PODZIAŁ CHORÓB kamasutra Klasyfikacji chorób jest wiele. Najbardziej, rozpowszechnionym podziałem jest międzynarodowa klasyfikacja chorób, rejestrująca około 1000 jednostek chorobowych, ustalona przez Światową Organizację Zdrowia. Każda choroba oznaczona jest trójcyfrowym symbolem liczbowym, np. odra 085, grypa 481 itd. Niezależnie od tej klasyfikacji istnieją różne podziały chorób, przy czym często jedna klasyfikacja nie wyklucza drugiej. Różnią się […]

  Read more »
 • Porażenie nerwów

  Porażenie nerwów Częstymi powikłaniami w błonicy są porażenia nerwów. Występują one najczęściej w okresie zdrowienia. Do najczęstszych należą: porażenie podniebienia miękkiego (zachłystywanie się, zwracanie pokarmu przez nos), porażenia nerwu krtaniowego (bez-głos, chrypka), porażenie mięśni prostych oka (zezy), porażenie kończyn. Śmiertelność w błonicy jest wysoka. Wynosi ona około 4%, czyli co 25 dziecko, które choruje, umiera. […]

  Read more »
 • Postęp techniki

  Postęp techniki sex opowiadania Prowadzone przez nas od 1987 r. badania naukowe, epidemiologiczne, między innymi chorób urazowych upoważniają nas do podjęcia powyższego tematu [15, 19, 20, 21, 22, 24, 25]. Nie jest rzeczą obojętną dla niektórych społeczeństw, których rozrodczość jest deficytowa lub bardzo niska (Belgia, Francja) strata kilkuset dzieci rocznie z powodów, które można usunąć […]

  Read more »
 • POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE

  POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE Jeśli nasza „Jednodniówka” pomoże nam wymienić doświadczenia, usprawnić taktykę postępowania, wprowadzić nowe całościowe podejście do tego trudnego problemu – zadanie jej będzie spełnione. Jedno możemy zrobić na pewno: upowszechniać wśród pracowników służby zdrowia, a następnie w społeczeństwie zasady pierwszej pomocy w urazie – aby ten czynnik stosunkowo łatwy do usunięcia nie decydował o […]

  Read more »
 • POSTĘPOWANIE LECZNICZE

  POSTĘPOWANIE LECZNICZE leki na potencję Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od leczenia chorego. W postępowaniu leczniczym wyróżniamy kilka metod, nawzajem uzupełniających się i decydujących w sumie o wyniku leczniczym. Są to: Leczenie spoczynkowe — zapewnienie choremu spokoju fizycznego (łóżko) i psychicznego. Leczenie dietetyczne – odpowiednie dla jednostki chorobowej i stanu zdrowia żywienie chorego, zapewnienie […]

  Read more »
 • Poszczególne czynniki chorobotwórcze

  Poszczególne czynniki chorobotwórcze Poszczególne czynniki chorobotwórcze łączymy w zespoły czynników. Wśród nich wyróżniamy: 1. Czynnikibiologiczne – są to organizmy żywe, głównie drobnoustroje, które działając na makroorganizm wywołują choroby. Zaliczamy do nich bakterie, wirusy, pierwotniaki i inne drobnoustroje chorobotwórcze (zarazki), a także organizmy wyżej zorganizowane. Czynniki biologiczne wywołują choroby zakaźne i choroby pasożytnicze. -2. Czynniki fizyczne […]

  Read more »
 • Prawidłowa postawa ciała a krążek międzykręgowy

  Prawidłowa postawa ciała a krążek międzykręgowy seks oferty Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu zabezpiecza lędźwiowe krążki między kręgowe przed mechanicznymi przeciążeniami. W przypadku właściwej stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa silny prostownik grzbietu oraz mięśnie brzucha przejmują wiele sił, które w przeciwnym wypadku zadziałałyby bezpośrednio na układ więzadłowo-stawowy kręgosłupa oraz na krążki międzykręgowe. Przed działaniem sił […]

  Read more »
 • Profilaktyka statycznych odkształceń kręgosłupa

  Profilaktyka statycznych odkształceń kręgosłupa Odruchowe skrzywienia kręgosłupa, które trzeba odróżniać od statycznych, występują najczęściej u dorosłych, rzadziej u młodocianych, na tle odruchu bólowego, np. wywołanego uciskiem korzeni nerwowych przez wypuklający się krążek międzykręgowy lub wypadnięte jądro miażdżyste. Podobne objawy mogą być wywołane uciskiem lub podrażnieniem korzeni przez inne, sąsiednie elementy tkankowe (obrzęk, zgrubienie, zbliznowacenie więzadła […]

  Read more »
 • Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych

  Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych gry erotyczne Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych polega na dążeniu już w okresie dziecięcym do przywrócenia prawidłowych anatomicznie i czynnościowo stosunków stawowych, a więc na leczeniu w dzieciństwie wszelkich nieprawidłowości budowy, procesów chorobowych (zapalnych, urazowych, zaburzeń odżywczych, rozwojowych i in.). U dorosłych w zapobieganiu zmianom zwyrodnieniowym należy dbać także o fizjologiczne warunki pracy: unikanie […]

  Read more »
 • Przeciwciała

  Przeciwciała Przeciwciała wytwarzają się w wyniku wnikania drobnoustrojów do makroorganizmu. Są one swoiste, to znaczy skierowane tylko przeciwko danym drobnoustrojom, np. przeciwciała przeciwodro- we niszczą tylko wirusy odry. Zdolność wytwarzania określonych przeciwciał oraz utrzymywania się ich na pewnym poziomie w organizmie zapewnia mu tzw„ odporność swoistą. Termin ten w praktyce rozszerzamy, i na mechanizmy odporności […]

  Read more »
 • Przedłużony przebieg porodu

  Przedłużony przebieg porodu tapety erotyczne Przedłużony przebieg porodu, brak postępu akcji porodowej, nie-prawidłowe położenie płodu w macicy, wąski kanał rodny u matki, stosowanie kleszczy mogą powodować urazy u dziecka, zwłaszcza krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie zagrożone tym powikłaniem są wcześniaki i dzieci z zamartwicą. Przedwczesne odejście wód płodowych, zakażenia wód płodowych, czynne objawy zakażenia […]

  Read more »
 • Przyczyny skolioz

  Przyczyny skolioz – a) wrodzone – asymetryczny rozwój i zaburzenia rozwojowe kręgów, zrost wyrostków stawowych, żeber mogą współistnieć zaburzenia rozwojowe układu ner- wowo-mięśniowego (w szybko pogarszających się skoliozach wrodzonych) – b) neurogenne – asymetryczne niedowłady lub porażenia wiotkie, spastyczne lub mieszane (poliomyelitis, atrofie, miodystrofie itp.) – c) w chorobach układowych z grupy chondrodystrofii, elastopatii, hormonopatii […]

  Read more »
 • Przyczyny zmian zwyrodnieniowych

  Przyczyny zmian zwyrodnieniowych filmy dla dorosłych – 1) uszkodzenie chrząstki stawowej przez a) proces zapalny, b) uraz, c) przeciążenie stawu, d) niesymetryczny nadmierny nacisk – 2) uszkodzenie chrząstki i tkanki kostnej podchrzęstnej na tle niefizjologicznych warunków pracy stawu: a) ograniczenia ruchów, b) braku kontroli nerwowo-mięś- niowej nad ruchami stawów, c) nieprawidłowych ruchów w następstwie uszkodzenia […]

  Read more »
 • Rany opracowano chirurgicznie

  Rany opracowano chirurgicznie Chłopiec P. L., lat 9 (hist. chor. 1483/82) uległ w kwietniu 1982 roku wypadkowi samochodowemu. Przy przyjęciu do szpitala znajdował się w stanie ciężkiego wstrząsu pourazowego. Stwierdzono rozległe miażdżone i szarpane rany krocza, okolic pachwinowych z uszkodzeniem prawej tętnicy i żyły udowej, złamanie kości łonowej i kulszowej prawej, a także krwiak pozaotrzewnowy […]

  Read more »
 • REAKCJA ORGANIZMU NA CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE

  REAKCJA ORGANIZMU NA CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE Skutek działania czynników chorobotwórczych na organizm ludzki w dużym stopniu zależy od stanu tego organizmu, jego właściwości i odporności. Jest to szczególnie widoczne u dzieci. Dziecko w poszczególnych okresach życia wykazuje duże różnice związane z anatomiczno-fizjologicznymi i immunologicznymi właściwościami rozwijającego się organizmu. Szczególną specyfiką odznaczają się noworodki. Miejscową reakcją organizmu […]

  Read more »
 • Resekcja Chirurgiczna

  Resekcja Chirurgiczna Spostrzeżenia własne. Splenectomie wykonywane w naszym materiale dotyczyły głównie lat ubiegłych, kiedy zabieg ten w przypadku urazu, wykonywany był niemal rutynowo, oraz dotyczyły w 2 przypadkach rozkawałkowania śledziony, w 1 przypadku oderwania szypuły naczyniowej oraz 1 przypadku tzw. „dwuczasowego” pięk- nięcia śledziony z manifestacją kliniczną w 4 dobie hospitalizacji, bez możliwości wykonania hemostazy […]

  Read more »
 • Rodzenie w szpitalu

  Rodzenie w szpitalu zdjęcia erotyczne W Polsce przeważająca liczba dzieci rodzi się obecnie na położniczych oddziałach szpitalnych. Jeśli przebieg ciąży i choroba matki zapowiadają znaczne powikłania w czasie porodu, wskazane jest przyjęcie ciężarnej do jednego z większych wielospecjalistycznych szpitali, mających oddział patologii ciąży i oddział patologii noworodka, dysponujących wysokokwalifikowanym personelem i aparaturą niezbędną do rozpoznawania […]

  Read more »
 • Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sinicą. Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przebiega u noworodków bardziej podstępnie niż u niemowląt i starszych dzieci. Trudniej tu ocenić obecność objawów oponowych. Najbardziej charakterystyczne jest uwypuklenie i tętnienie ciemiączka. Często obserwuje się wymioty, niechęć do ssania, drgawki. W każdym z narządowych zakażeń należy podejrzewać u noworodka posocznicę. Noworodek z posocznicą […]

  Read more »
 • Różnicowanie kliniczne

  Różnicowanie kliniczne gadżety dla dorosłych W różnicowaniu klinicznym trzeba brać pod uwagę zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii, chorobę niedokrwienną serca, toksoplazmozę, schistosomozę, brucelozę, salmonelozę i gruźlicę. Wykrywanie. Opiera się głównie na odczynach serologicznych (hemaglutynacja pośrednia, immunofluorescencja pośrednia, testy SAFA i ELISA) oraz hodowli in vitro (np. pożywka NNN dla epimastigota, temp. 25°C, 30 dni), […]

  Read more »

Back to Top