Płonica

Płonica

Zachorowanie na płonicę nie pociąga obecnie tak dużego niebez-pieczeństwa, jak to było jeszcze przed 40 laty. Stosowanie antybiotyków (głównie penicylin) jaiko. środka leczniczego znacznie zła-godziło przebieg płonicy i zapobiegło powikłaniom.

Płonica jest wywołana przez bakterie – paciorkowce. Nazwa tych bakterii pochodzi stąd, że układają się one w łańcuszki, jak paciorki. Źródłem zakażenia jest człowiek chory lub nosiciel. W wielu przypadkach jest nim osobnik przechodzący poronną postać choroby.

Płonica szerzy się najczęściej przez zakażenie kropelkowe, dużą rolę mogą w przenoszeniu odegrać przedmioty, zwłaszcza naczynia stołowe i zabawki. Wrotami zakażenia w płonicy są górne drogi oddechowe, błony śluzowe i skóra. Okres wylęgania płonicy jest bardzo krótki, nieraz trwa kilkanaście godzin. Najczęściej trwa jeden – trzy dni. Z uwagi na krótki okres wylęgania zazwyczaj nie ma objawów zwiastunowych.

Related articles

Back to Top