Przedłużony przebieg porodu

Przedłużony przebieg porodu

Przedłużony przebieg porodu, brak postępu akcji porodowej, nie-prawidłowe położenie płodu w macicy, wąski kanał rodny u matki, stosowanie kleszczy mogą powodować urazy u dziecka, zwłaszcza krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie zagrożone tym powikłaniem są wcześniaki i dzieci z zamartwicą.

Przedwczesne odejście wód płodowych, zakażenia wód płodowych, czynne objawy zakażenia matki w czasie porodu zagrażają wczesnym zakażeniem noworodka.

Odporność przeciwzakaźna noworodka, a zwłaszcza wcześniaka, jest niedostateczna. Dlatego okres noworodkowy jest okresem szczególnego zagrożenia chorobami o etiologii zakaźnej. Częstymi przyczynami zakażeń skórnych, zapalenia płuc, biegunki, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i uogólnionej posocznicy są u noworodków takie bakterie, jak: gronkowiec, pałeczka okrężnicy, pałeczka Klebsiella. Ciężkie uogólnione zakażenie z zapaleniem mózgu wywołuje u noworodków wirus opryszczki. Stany zapalne oka

Related articles

Back to Top