Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony

Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony

Podsumowanie. Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe z pęknięciem śledziony dotyczyły w naszym materiale najczęściej chłopców w wieku od 5 do 12 lat, którzy przeważnie pochodzili ze wsi. Z obrażeniem śledziony najczęściej współistniało uszkodzenie narządu ruchu, rzadziej nerki, wątroby i płuc. Obraz kliniczny pacjenta, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie zależały od rodzaju obrażenia oraz liczby i rodzaju uszkodzonych narządów.

Trójfazowy przebieg choroby, charakterystyczny dla izolowanego pęknięcia śledziony, obserwowaliśmy w połowie przypadków. U tych pacjentów śledzionę usunięto w trzeciej fazie choroby. W drugiej połowie przypadków, dotkniętej bardzo ciężkim i postępującym wstrząsem krwo tocznym i pourazowym, śledzionę usunięto w fazie pierwszej. Pęknięciu śledziony stale towarzyszyły bóle brzucha mające różną lokalizację oraz podrażnienie otrzewnej. Ból okolicy śledziony w połowie przypadków był zamaskowany przez bóle innych uszkodzonych narządów.

Related articles

Back to Top