Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei gambiense (Forde, 1902) – Świdrowiec gambijski. Występowanie. Wiciowiec pasożytujący w postaci trypomastigota we krwi, chłonce i płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka, w środkowej i zachodniej Afryce rezerwuarem pasożyta są zarażeni ludzie oraz muchy tse-tse. Na obszarze ryzyka zarażenia tym wiciowcem mieszka ponad 50 min ludzi przewiduje się w każdym roku ok. 25 000 nowych zachorowań.

Budowa i rozwój. Postać trypomastigota wrzecionowata, długości 14- -33 |im i szerokości 1-3,5 |_im w osoczu krwi tworzy postacie krótkie, szerokie, z krótką wicią (nie dzielą się we krwi, lecz zarażają owady) oraz długie, wąskie, z długą wicią wolną, układające się w kształcie litery V, C lub S. Kinetoplast na biegunie tylnym złożony jest z długiego owalnego lub pałeczkowatego ciała przypod- stawnego i przylegającego do niego małego punkcikowatego kinetosomu kilka procent osobników w populacji nie zawiera ciała parabazalnego, a odsetek ten wyraźnie zwiększa się po stosowaniu leków przeciwświdrowcowych wić tworzy błonę falującą długości komórki i wychodzi w postaci wolnej na biegunie przednim. Jądro owalne, duże, otoczone cienką błoną, z dużym kariosomem w centrum, zwykle umieszczone w środku komórki, u nielicznych osobników – na biegunie tylnym. Cy- toplazma piankowata z licznymi ziarnistościami ciałek zapasowych, zwłaszcza wo- lutyny i glikogenu (ryc. 3.21). Trypomastigota rozmnaża się przez podział podłużny, rozpoczynający się od podziału kinetosomu i jądra. Na powierzchni postaci trypomastigota wytwarza się „płaszcz” składający się z 107 molekuł glikoprotein. To

Related articles

Back to Top