Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi

Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi

Jeśli ranie towarzyszyło złamanie kości, mówimy o otwartym złamaniu (bądź też o zwichnięciu zamkniętym lub otwartym). Przeniesienie siły urazu bezpośrednio czy pośrednio na narządy wewnętrzne może spowodować różnej ciężkości zaburzenia i szkody ogólnoustrojowe, a nawet śmierć w zależności od życiowej ważności uszkodzonego narządu, możliwości jego regeneracji, wieku i cech osobniczych rannego. Urazy przewlekłe pociągają za sobą odczyny w narządzie ruchu w postaci zgrubień skóry i tkanki podskórnej (odciski, modzele), przerostu kości, ścięgien oraz zapalnych odczynów kaletek maziowych, zmian zwyrodnieniowych chrząstek stawowych i złamań kości.

Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi wymienić należy uszkodzenia termiczne – oparzenia i odmrożenia. Do oparzeń dochodzi najczęściej pod wpływem wysokiej temperatury, działania energii promienistej, prądu elektrycznego oraz stężonych kwasów i zasad.

Related articles

Back to Top