Zakażenie pokarmowe

Zakażenie pokarmowe

O zakażeniu pokarmowym mówimy wówczas, gdy drobnoustroje dostają się do organizmu wraz z pokarmem. Produktem najczęściej przenoszącym zakażenie jest woda, mleko i jego przetwory, mięso, owoce i warzywa. Przez zakażenie pokarmowe przenoszą się drobnoustroje duru brzusznego, czerwonki, cholery, wirusowego zapalenia wątroby, nagminnego porażenia dziecięcego itp.

Zakażenie przez kontakt bezpośredni występuje wówczas, gdy chory bezpośrednio styka się z osobnikiem zdrowym. W ten sposób szerzą się takie choroby, jak kiła, rzeżączka, wścieklizna.

Zakażenie przez kontakt pośredni jest to zakażenie przenoszące się z osobnika na osobnika za pośrednictwem przedmiotów lub osób trzecich. Największą rolę poza przedmiotami codziennego użytku (bielizna, naczynia, zabawki) odgrywają owady (komary, muchy, wszy, pchły). W ten sposób szerzą się: zimnica, dur plamisty, jaglica itp.

Wrota zakażenia jest to miejsce, przez które drobnoustroje wnikają do makroorganizmu. Poszczególne drobnoustroje mogą mieć jedno lub więcej wrót zakażenia. Jeżeli nie wnikają przez właściwe dla nich wrota, nie dochodzi do powstania choroby. Dla większości chorób wrotami zakażeń są układy oddechowy i pokarmowy oraz skóra i błony śluzowe.

Related articles

Back to Top