Zapalenia wytwórcze

Zapalenia wytwórcze

Zapalenia wytwórcze – o przewadze zmian rozrostowych pod postacią nacieku, ziarniny i tkanki bliznowatej. Ogólnym odczynem organizmu ludzkiego na działanie czynników chorobotwórczych, głównie biologicznych, jest gorączka. Jej podstawowym przejawem jest podniesienie temperatury ciała. W gorączce występują zaburzenia podstawowych funkcji życiowych.

Organizm ludzki jest organizmem stałocieplnym. Wszystkie jego czynności i przemiana materii i energii są dostosowane do stałej temperatury. Prawidłowa temperatura ciała waha się w granicach od 36,4° do 37,4°. Zależy to od właściwości osobniczych. U większości ludzi wynosi 36,5°-36,7°C. Jest to temperatura mierzona pod pachą lub w pachwinie. Temperatura mierzona w odbytnicy jest o pół stopnia wyższa. Temperatura wewnątrz organizmu jest wyższa niż temperatura skóry. Najwyższą temperaturę ma wątroba – krew wypływająca z tego narządu ma o 1° wyższą temperaturę. Jest to spowodowane dużą liczbą procesów przemiany materii i energii zachodzących w wątrobie.

Utrzymanie stałej temperatury organizm zawdzięcza mechanizmom termoregulacji. Najważniejszą rolę odgrywa tu ośrodek nerwowy termoregulacji znajdujący się na dnie trzeciej komory mózgu. Mechanizm regulacji temperatury jest odruchowy.

Related articles

Back to Top