Zapobieganie bólom krzyża

Zapobieganie bólom krzyża

Zapobieganie bólom krzyża na tle dyskopatii uzależnione jest od kilku czynników, mianowicie:

– 1. Kręgoship powinien być utrzymywany w pozycji neutralnej, a więc powinno się unikać zbędnego zginania, prostowania i skręcania tułowia.

– 2. Nie wolno przybierać tzw. postawy zmęczenia, wyrażającej się pogłębieniem fizjologicznych krzywizn. Mięśnie brzucha, prostownik grzbietu oraz mm. pośladkowe powinny mieć stale odpowiedni tonus, a przez to stabilizować i odciążać kręgosłup.

– 3. Zarówno w czasie siadania, jak i przy staniu kręgosłup powinien być utrzymywany w płaszczyźnie pionowej, w wyniku czego siła ciężkości pada prostopadle na trzony kręgów oraz krążki międzykręgowe, bez wytwarzania szkodliwych sił ścinających.

– 4. W pozycji leżącej kręgosłup powinien być utrzymywany także w pozycji neutralnej (podobnie jak w czasie stania i siedzenia) i podparty w odcinku lędźwiowym tak, aby wyeliminować szkodliwe naciski na krążki międzykręgowe.

– 5. W czasie ruchu i wysiłków fizycznych kręgosłup powinien bezustannie być kontrolowany przez mięśnie w celu jego stabilizacji oraz określenia tzw. bezpiecznej amplitudy ruchów.

Related articles

Back to Top